Ta strona jeszcze nie została przetłumaczona na język polski.

CNet CNAD804-NF 4-Port ADSL Router

[[[HSRC]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    Authorization Basic %%%basicauth%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET docindex.htm HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    Authorization Basic %%%basicauth%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET doctoc.htm HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    Authorization Basic %%%basicauth%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET dochome.htm HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    Authorization Basic %%%basicauth%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET docsave.htm HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    Authorization Basic %%%basicauth%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET docdoreboot.htm HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    Authorization Basic %%%basicauth%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET docrbdone.htm HTTP1.1
    Host %%%routerip%%%
    Authorization Basic %%%basicauth%%%
    [[[REQUEST]]]
  [[[STEP]]]

[[[HSRC]]]