Pobieranie

FOR YOUR INFORMATION (15 Aug 2014)
Due to changes of our codesign certificate it might happen that you get some warnings during download or execution of the install tool.

Google-Chrome Users:
You might have to access the downloaded file in the download list of Google Chrome.

Windows-Users:
You will have to ignore the warning about missing reputation until Microsoft collected enough statistics about the installer.

JDownloader

Wybierz system operacyjny:

Serwer Hosting Link
Serwer #1 jdownloader.org Pobierz Windows WebInstaller JD1(recommended)
Serwer Hosting Link
Serwer #1 jdownloader.org Pobierz Installer (chmod +x jd_unix_0_9.sh)
Serwer #2 jdownloader.org Pobierz (MULTIOS Zip)
Serwer #3 launchpad.net Pobierz (Ubuntu Package)

Try out our new Install/Start-Script for Linux/Mac!

  1. wget must be installed on system!
  2. Download jd.sh
  3. chmod +x jd.sh
  4. start jd.sh

Note: Open jd.sh to read Manual or change Settings!

Serwer Hosting Link
Serwer #1 Mac OS X 10.5 Leopard or lower Pobierz (DMG)
Serwer #2 Mac OS X 10.6 or higher (JD 2 BETA) Pobierz (DMG)
Serwer Hosting Link
Serwer #1 jdownloader.org Pobierz (MULTIOS ZIP without Installer)

Serwer SVN JD
Więcej szczegółów znajdziesz w Bazie Wiedzy o JD.

Java

JDownloader wymaga pakietu Java Runtime Enviroment (jre/jdk) w wersji 1.5 lub nowszej. Jeśli to możliwe, zalecamy użycie najnowszej dostępnej wersji.
Download Java
Download Java JRE 1.6 u17

Further Installer Bundles

pl/download/index.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/14 17:50 przez coalado